Translate

15. 1. 2020

Diverzifikace

Diverzifikace je základem investování. Není to nic složitého, na druhou stranu si nemyslete, že se jedná o zcela jednoduchou činnost.

K tomu, aby byla diverzifikace účinná musíte dobře znát svá aktiva, jejich alokaci a provázanost. Pokud si myslíte, že je Vaše portfolio diverzifikováno tím, že investujete do jednoho podílového fondu (raději ETF indexu) kopírujícího například S&P 500, jste na velkém omylu. Vaše portfolio je totiž zaměřeno pouze na velké společnosti, většinou růstové a o mezinárodní diverzifikaci také nemůže být příliš řeč. Navíc pohyb indexu S&P 500 ve skutečnosti utváří pár gigantů tohoto indexu. Protože když srovnáme tržní kapitalizaci jednotlivých společností tohoto indexu, zjistíme, že několik jich je nepoměrně větších oproti zbytku a tím pádem výkyvy těchto několika gigantů ovlivňují celý tento index. Obecně se dá hovořit o 10 společnostech (z 500), které mají 50% vliv na pohyb celého indexu (obrazně řečeno, pouze pro představu).

Bavíme-li se o ETF diverzifikaci kopírující index S&P 500, je potřeba k tomuto indexu přidat ještě další - například index kopírující malé hodnotové společnosti, rozvíjející se trhy, atp. Tyto indexy mají totiž velkou negativní korelaci k výše zmíněnému S&P 500. Tudíž, chceme-li dobře diverzifikovat, hledáme indexy, které vzájemně nekorelují, čím horší korelace, tím lepší diverzifikace.


Dejte také pozor na podmínky daného fondu nebo indexu pro zařazení společnosti do portfolia. Myslíte si, že jste si zvolili daný fond, investující pouze do společností rozvíjejících trhů, ale jejich manažer se špatně vyspí a strategii změní. Začne nakupovat velké společnosti, protože dostal tušení o dobrém budoucím vývoji těchto společností. Vaše diverzifikace se rázem také změní. Lidský faktor, psychologie, má velký vliv na vývoj vašeho portfolia. Nejen proto doporučuji ETF indexy, které jsou řízeny automaticky. Při vlastním výběru akcií máte vše ve své režii, ale je to více časově náročné. Pokud nemáte dostatek chuti ani času se v investicích vzdělávat, pracovat na sobě a své psychice, jednoznačně doporučuji ETF, než-li jednotlivé akcie. Vyberte alespoň 3 ETF vzájemně nekorelujících a nemusíte vybírat ze stovek akcií.

Diverzifikace a korelace se samozřejmě netýká pouze akcií. Diverzifikujete také tím, že investujete do více druhů aktiv vzájemně se neovlivňujících. Graham doporučoval rozložit své portfolio v poměru max. 75% akcií a 25% státních dluhopisů (a opačně) podle toho, zda jsou vhodné příležitosti k nákupů akcií a dluhopisy nenabízejí dobré zhodnocení a obráceně. Obecně pak běžným investorů doporučuje univerzální rozložení 50:50. Dále také zmiňuje, že dluhopisy nemusí být na první pohled takovou jistotou, jakou se mohou zdát a někdy může být nákup akcií za dobrou cenu (a po pečlivé analýze) větší jistotou. Protože může dojít k výrazné změně úrokových sazeb a z vašich dluhopisů (aktiv) se mohou stát pasiva, pokud bylo již při nákupu těchto dluhopisů zhodnocení velice nízké.
Můj pohled na tuto problematiku je trochu aktualizován dobou. Já volím cestu druhé části portfolia v p2p půjčkách, nikoli dluhopisech. Také proto, že dluhopisy momentálně nenabízejí nic zajímavého a v porovnání se zhodnocením není o čem debatovat. Také se (stejně jako kdekoli jinde) nedá mluvit o stoprocentně zabezpečené investici, ale za určitých podmínek, správným filtrům výběru, je riziko minimální a zhodnocení (oproti dluhopisům) je k poměru riziku více než akceptovatelné. Poměr tohoto rozdělení (diverzifikace tříd aktiv) je pak nutno přizpůsobit Trhu. Pokud je trh až příliš býčí, optimistický, doporučuji postupně přecházet na pevné úročení. Jakmile se trh výrazně propadá (věřte že někdy bude), vyskytují se také dobré příležitosti investování a je vhodné uvažovat o navýšení pozic na trhu s akciemi (případně ETF, atp.).

Dejte si ovšem pozor, aby jste se nepřediverzifikovali k průměru 😉
Diverzifikace by měla hrát ve Váš prospěch, ne proti Vám. 


Velcí investoři hovoří o pečlivém výběru okolo šesti společností do akciového portfolia. Větší počet již investor nedokáže pečlivě kontrolovat, sledovat a diverzifikace se začíná obracet proti Vám. Při držení dvaceti a více akcií se už snažíte sázet na kvantitu, nikoli kvalitu a diverzifikace ztrácí svůj účel. V takovém případě raději zvolte tři různé ETF. S tímto stoprocentně souhlasím a snažím se tím řídit. Buffett hovoří o tom, že by každý investor měl mít děrný štítek s dvaceti otvory za svůj život. Kdy jeden otvor představuje jednu investici. S touto vážností poté přistupovat k potenciálním nákupům. Dále hodnocení portfolia by jste měli porovnávat s tržním indexem (např. S&P 500, DJI) a svůj výkon alespoň po 3 letech. Protože nakupujete-li konzervativně (nikoli konvenčně) vaše aktuální výsledky nemusí odpovídat kvalitě investice, společnosti (případně výkonu trhu), protože nenásledujete stádo a výsledek se může projevit po delším čase. Až si zkrátka trh (fondy, instituce) této příležitosti také všimnou. 

Shrnutí: 
👉 chcete-li investovat do jednotlivých akcií, velice pečlivě vyberte max 6 akciových titulů a mějte o nich neustálý přehled
👉 nechcete-li se zabývat, nebo nemáte čas pro výběr jednotlivých akcií, vyberte 3 vzájemně nekorelující ETF indexy
👉 je diverzifikace v rámci akcií (jednotlivé tituly nebo indexy) a diverzifikace s jinými typy investic (p2p, nemovitosti, atp.), zvažte alokaci aktiv, abyste slabší výkonností části portfolia nebrzdili růst Vašeho celkového portfolia, přílišná diverzifikace nebývá přínosem, často navíc bez přidané hodnoty v podobě vyšší bezpečnosti investic

Nemyslete si, že velkou diverzifikací automaticky docílíte vyšší bezpečnosti. 
Bezesporu docílíte nižšího výkonu. 

Žádné komentáře:

Okomentovat