Translate

4. 2. 2020

GuruFocus

Podobně jako mé doporučení na FinViz.com, které si mne získalo svou jednoduchostí a komplexností Vám chci představit opak jednoduchosti, ale o to přidanou hodnotu v komplexnosti GuruFocus.com.


Po prvním otevření tohoto "vše v jednom" webu jsem si pomyslel "co je to za nepřehledný, složitý web". Musím ale uznat, že po chvíli užívání si na něj zvyknete a uvítáte možnosti, které Vám například screener nabízí. Vlastně díky screeneru, možností portfolia a různým vychytávkám tento web používám.

Jak jsem se k němu dostal? Hodně, fakt dost, jsem četl o vnitřní hodnotě akcie (Intrinsic Value). Přes knihy, diplomové, bakalářské práce a weby konče, jsem se nemohl dopracovat k univerzálnímu, "rychlému" použití. Teorií, vzorečků, které zde záměrně neuvádím a "přesných" postupů všude hodně, tak v čem je problém? Problém je v tom, že 10 investorů = 10 různých hodnot. Nikde jsem navíc nenašel výpočet vnitřní hodnoty konkrétní akcie s jejím finančním výkazem a jasně zvýrazněnými údaji, které pro daný výpočet používají ze SEC vyúčtování. Samozřejmě není problém vyčíst jaký je čistý zisk, tok peněz, dluhy, aktiva, pasiva, či podobně. Kéž by to bylo tak jednoduché. Problém je v tom, že společnosti, jejich výkazy, podnikání, se výrazně liší a to co lze použít do výpočtu u jedné společnosti, už nelze (nebo zkrátka ve výkazu není) pro výpočet jiné společnosti, k tomu je také třeba zohlednit jiné skutečnosti. Pro člověka mimo obor zkrátka velice časově náročné a na výsledek se nemůžete spolehnout. Volím cestu v duchu Warrena Buffeta "Raději nepřesně správně, nežli přesně špatně". Zkrátka přesný výsledek není důležitý.

Tento web, screener, nabízí jak vypočtenou WACC hodnotu, tak také vypočtenou přímo DCF hodnotu (discounted cash flow). A raději zařadím do mé strategie hodnoty z tohoto webu, ať již jsou zcela přesné, nebo jen zhruba, než abych každou společnost sám složitě přepočítával, protože se mohu mýlit. Jedná se o jeden z mnoha ukazatelů při rozhodování. Nemá vyšší váhu než celková analýza společnosti s výhledem do budoucnosti. Tím pádem nemá smysl se výpočtem zabývat déle, než kteroukoli z dalších X činností při rozhodování. Protože se můžete mýlit, stejně jako v jiných aspektech analýzy a výpočet může být zcela chybný. Raději porovnám desítky společností za hodinu, z nichž si některou vytipuji na podrobnější analýzu, než přepočítávat každou zvlášť.

Tento screener nemá obdoby, posuďte sami:

Do filtru akcií si můžete zadat neomezené (zřejmě) množství tickerů, které podporuje Váš broker, aby jste vyčistili šum v podobě akcií, které kupovat stejně nebudete. Možnost přidat do zobrazených hodnot v seznamu akcií grafické porovnání zvolené hodnoty (například P/E) v danému odvětví je užitečná. K možnostem dalších, méně obvyklých filtrů, bych vyzdvihl především možnost různých vnitřních hodnot, tzv. Price-to-DCF filtrů (earnings based, free cash flow based, FCF - forwarded cash flow). Mým oblíbeným je filtr "bezpečnostní polštář" Margin of Safety % (DCF Earnings Based), který vám jednoduše ukazuje (pokud jej máte ve Views) nebo filtruje (Filters) velikost nadhodnocení nebo podhodnocení akcie k její stávající hodnotě v procentech.

Samozřejmě to nemůžete brát jako bernou minci, ale když to zařadíte do celkové analýzy a hodnota se zdá být reálná vzhledem k dalším faktorům, je to lepší řešení, než se do výpočtů pustit na vlastní triko se zcela chybným výsledkem, nebo vůbec. Nehledě na časovou náročnost. 


Ukázka přehledu akcie BKNG:


Ukázka DCF u akcie BKNG:


Ovládání je pro méně technicky zdatné poměrně komplikované, ti trochu zdatnější si na ovládání screeneru, jeho nastavování a dalších funkcí webu za chvíli zvyknou. Funkce jako sledování portfolia nebo snad možnost chatovat s dalšími investory, zde nebudu uvádět, protože nejsou pro mne takovým přínosem a nepovažuji je za tak zásadní. Nicméně sledování portfolia je také dost pokročilé a stojí za vyzkoušení.Žádné komentáře:

Okomentovat