Translate

Partnerství

Jedním z mých největších vzorů je bezesporu Warren E. Buffett, který vzešel ze školy Benjamina Grahama. Ten je pochopitelně také mým vzorem. Každý investor je individuální osobnost a je logické, že se přístupy různých investorů budou lišit stylem, zkušenostmi, postupem času, dobou ve které investují. V dnešní době bychom měli problém vyhledat vhodné investice dle přísných měřítek pana Grahama, ale občas (v dobách poklesů) se najít dají. Evoluce v investování je zřejmá. Je zde však velké ALE. A to takové, že investování musí stát na pevných základech, které Buffetovi poskytl Graham a od těchto základů se Buffet časem sám vyvinul v jednoho z největších investorů v dějinách. S těmito velkými osobnostmi se nemohu srovnávat investičním vzděláním, vědomosti, ani zkušenostmi. Nicméně mám velkou chuť na sobě pracovat a lásku k investování, abych se k nim přiblížil alespoň o mravenčí krok. Podobně jak se Buffet vyvíjel ze základů, které mu poskytl Graham, já se snažím vyvíjet ze základů, které stavím na těchto velikánech investic. Na těchto základech stavím svůj investiční styl. Od Grahama se snažím čerpat vyloženě základní principy investování. Od Buffetta je jeho investiční přístup, individuální rozvoj, mou inspirací. Nesnažím se jej kopírovat, protože to není možné.

Warren Buffett je pro mne vzorem ne jen jako investor, ale také jako člověk. To, jak na rovinu přistupoval ke svým partnerům v začátcích své BPL (stále tak činí v BH) je pozoruhodné. Jeho upřímnost, starost, jednání na rovinu a čestnost mne inspirují ke stejnému přístupu k mým partnerům. Upřímnost je často na škodu, u investování ji ale považuji za nezbytnou, stejně jako ty ostatní. V začátcích měl také velice férově nastaveny poplatky ve svém partnerství. Kdy byl odměňován pouze při výkonu portfolia nad 6 % (do 6% nebral nic), kdy si účtoval odměnu 25% ze zisku nad 6%. Tento přístup se nedá srovnávat s drtivou většinou spravovaných fondů, portfolií, kde jsou manažeři placení fixně, bez ohledu na výkon a tím pádem nejsou příliš motivováni. Dalším důležitým faktorem, který s ním sdílím je, že měl ve svém partnerství téměř všechen svůj kapitál, nebylo tedy pochyb o tom, že mu jde o co nejlepší výsledek, zhodnocení. Pokud ztratili jeho partneři, on ztratil také, úplně stejné procenta. Nerozumím tomu, jak může někdo svěřit peníze do fondu, kde nemá jeho manažer významný, svůj soukromý (!), kapitál.

Warren Buffet svým partnerům vštěpoval, aby se zaměřili alespoň na tříletá (nebo pětiletá) období k vyhodnocení jeho výkonnosti. Byl si dobře vědom svého stylu a věděl, že některé z investic musí dozrát k tomu, aby si jich všiml trh a zhodnotili se (často velice výrazně). Pro většinu partnerů to byla dlouhá doba, psal tedy roční dopisy svým partnerům, které byly mimo jiné velice poučné, ale ve kterých nastínil také nejbližší zájmy, strategii a zhodnotil dosavadní výkon. Podle čeho měřit výkon? Buffet používal index DOW (DJIA), který obsahuje 30 největších US společností. Ve svých začátcích měl za cíl porážet trh o 10% ročně (jak neuvěřitelné byly skutečné výsledky se přesvědčte sami). Pokud trh spadl o 20% a jeho portfolio o 10%, bral to jako výrazný úspěch. Tento přístup s ním sdílím (akorát se poměřuji s S&P 500, který má širší záběr trhu). Buffet byl k sobě až příliš sebekritický, na trhy se snažil dívat jako Graham "tak jak to je". V době, kdy byl trh výrazně v býčím trendu již nedostával dostatek "dobrých nápadů" a partnerství ukončil, partnerům doporučil alternativy investic a nabídl jim pomoc při jejich rozdělení. Což je z mého pohledu mistrovství nad mistrovství. Ukončil partnerství v době, kdy pro jeho styl zkrátka nebylo do čeho investovat, čímž si zachoval neuvěřitelné zhodnocení BPL za celé období (krátce poté trhy výrazně oslabovaly). Většina jiných manažerů by byla "ve hře" stůj co stůj a investovali, více riskovali, i v tak býčím trhu. Dnešní doba, trhy, se však nedají srovnat s těmi minulými, je třeba si však vzít ponaučení. Buffett musel (nebo chtěl) během své kariéry několikrát pozměnit svůj styl investování (v BH už musel operovat s mnohem většími objemy a byl tedy omezen na velké společnosti). Ovlivnil ho také jeho kolega ze "západního pobřeží" Charlie Munger. Ale všechny změny, vývoj, stály na pevných základech.

Buffet založil BPL proto, aby získal kapitál do svého portfolia a mohl tak rozjet svou vlastní investiční a životní cestu. Desetiprocentní zhodnocení je vždy desetiprocentní. Je ale rozdíl jestli z 10 000 $ nebo 1 000 000 $. Málokdo ale má takový počáteční kapitál a proto se vytvářejí (myslím rodinné, přátelské, neveřejné, "malé") partnerství, fondy. To je také má cesta, investování je mým koníčkem, zálibou. Mí partneři si mohou být jisti, že dělám vše pro to, abych investoval v našem nejlepším zájmu. Důkazem je nejen můj závazek v alokaci většiny mých aktiv v partnerství, ale také nevyplácení žádných odměn při neadekvátním zhodnocení. Investoval bych zkrátka s jakýmkoli kapitálem, i bez partnerů a necítím se být momentálně (předpokládám, že ani v budoucnu) nastaven tak, abych požadoval po svých partnerech odměnu také při špatných výsledcích. Ať už je to způsobené z větší části finanční krizí nebo mým omylem.

Tento blog bude zajímavá kronika mého vývoje, výkonu, pro případné partnery. Protože k nim budu přistupovat stejně jako Buffett - zcela na rovinu, budou zde mít vše jako na dlani a dokáží i podle blogu odhadnout mou osobnost. Také sdílím myšlenku "obchodního tajemství" v podobě konkrétních emisí, které v portfoliu mám nebo hodlám koupit. Vede to k zabránění debat s partnery o tom proč to, proč ne tamto. Názory partnerů jsou důležité, ale ty, které se týkají konkrétních emisí jsou názory individuální (doufám, že ne komerční) a mohly by mne stáhnout s proudem. Složení portfolia a jeho obsah je zkrátka obchodní tajemství, jedno ze základních pravidel členství v partnerství. Rád používám slovo partnerství, protože investoři jsou zkrátka mými partnery, kolegy, kamarády na jedné lodi. Mám v portfoliu téměř všechny své peníze (jedno z pravidel) a žádnou další loď kormidlovat nehodlám.

Tohle vše mne vede k tomu, abych na svém blogu uváděl svou skutečnou výkonnost mého portfolia v porovnání s indexem S&P 500 (SPX) a některé ze svých pocitů, myšlenek. Samotného mne to možná bude motivovat k pečlivějšímu výběru akcií. Souhlasím s Buffettem, že pro řádné vyhodnocení výkonu je třeba delší období než jednoho roku, alespoň tří let. Uvidíme, kam se dostaneme. Pokud nebudu po pěti letech porážet trh, řekněme alespoň o 5 %, bude dobré zvážit jiné alternativy investování (ETF a podobně).

Příspěvky týkající se portfolia, partnerů, budou označeny příslušným štítkem (PPP - Portfolio, Performance, Partnerhip).

Základní pravidla partnerství:
(partner = investor, správce = já)

1. Každý partner svým členstvím stvrzuje souhlas s pravidly a respektuje je

2. Správce partnerství se zavazuje mít vždy alespoň 70 % veškerých svých investic v partnerství (max. 30 % investic mimo)
3. Složení portfolia a jeho alokace je obchodní tajemství, všichni partneři toto musí respektovat
4. Poplatek za správu kapitálu se platí pouze při výkonu portfolia nad 6 % a to 0.5 % z aktuálního kapitálu + 25 % ze zisku nad 6 % (například při výkonu 9 % je poplatek 0.5 % z kapitálu + 0.75 % ze zisku, při zhodnocení pod 6 % se neúčtují žádné poplatky)
5. Výběr je možný jednou za rok, bez omezení výše výběru, bez poplatku (neprovozuji banku, náhlá životní situace je výjimkou, jsme lidé)
6. Maximalizace složeného úročení - veškeré zisky a dividendy jsou reinvestovány (pokud je do čeho)
7. Minimální počáteční vklad partnera je stanoven na 1000 $, další vklady minimálně 500 $
8. Všichni partneři jsou si dobře vědomi rizik spojených s investicemi na kapitálových trzích a byly na ně upozorněni, především možných značných a dlouho trvajících ztrát
9. Správce partnerství se zavazuje pravidelně informovat partnery o vývoji portfolia (v %) prostřednictvím webových stránek a jednou ročně podat podrobnější zprávu formou emailu, ve které bude prostor k zodpovězení dotazů partnerů, pohled na trhy, vývoj portfolia, výhled, sebekritiku, atd.
10. Správce nenese žádnou materiální zodpovědnost za investice partnerů (morální ovšem ano) a nezaručuje adekvátní zhodnocení

Nejedná se o veřejnou nabídku investičních služeb, nebo inzerci. Uvádím zde pouze převzatou inspiraci od W. E. Buffetta a přístup, kterým se hodlám ke svým partnerům (jakožto rodině, kamarádům, známým) chovat. Partnerství nepodléhá dohledu ČNB.